Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo predvidoma danes. Vrednost javnega razpisa znaša dobrih 1,9 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je predvidenih nekaj manj kot 560.000 evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa dobrih 1,3 milijona evrov.

Cilj javnega razpisa je mladim do vključno 29 let omogočiti dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem povečevati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela.

V okviru javnega razpisa bo zaposlenih 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 69 učiteljev začetnikov.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Iskalnik