Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za prenovo stanovanj v starem mestnem jedru Kopra

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra. Vrednost projekta znaša dobrih 376.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval nekaj manj kot 239.000 evrov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper namerava prenoviti del javnega stavbnega fonda z namenom revitalizacije starega mestnega jedra, saj je območje funkcionalno in socialno degradirano. Cilj projekta, ki je del Trajnostne urbane strategije mesta Koper, je prenova 18 neprofitnih najemnih stanovanj.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Mestno občino Koper.

Iskalnik