Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja GJI v industrijski coni Beti«. Vrednost projekta znaša dobrih 730.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

Namen projekta, ki je del Dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, je modernizacija in nadgradnja komunalne opreme degradiranih površin industrijske cone Beti s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. Naložba obsega izgradnjo dostopne in interne cestne infrastrukture, izgradnjo kanalizacije in vodovodnega omrežja, odstranitev objektov, izgradnjo AB zidu in izgradnjo elektro-kabelske kanalizacije. S tem bo komunalno urejenih 0,75 ha industrijske cone Beti.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Občino Metlika.