Skoči do osrednje vsebine

DS Leskovar na novembrskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje

Državna sekretarka Simona Leskovar se je udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Ministri so na zasedanju na podlagi končnega poročila "Skupine modrecev na visoki ravni" razpravljali o prihodnji finančni arhitekturi EU za razvoj ter o podpori državam na prehodu s poudarkom na Sudanu in Etiopiji. Sledila je razprava o enakosti spolov in izobraževanju v razvojnem sodelovanju.

DS Leskovar na novembrskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje

DS Leskovar na novembrskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje | Avtor EU

Ministri so razpravljali o bodoči evropski finančni arhitekturi za naložbe zunaj EU na podlagi končnega poročila Visoke skupine modrecev. Razprava je potrdila ugotovitve poročila, da je obstoječ evropski sistem zapleten, razdrobljen, manjka mu tudi prepoznavnosti. Svet EU in Evropski svet bi morala dajati močnejše politične in strateške usmeritve. Poročilo predstavlja iztočnice za vzpostavitev bolj učinkovitega sistema, katerega glavni cilj bi moral biti trajnostni razvojni učinek.

Državna sekretarka Leskovar je izpostavila zavzemanje Slovenije za bolj koordinirano in učinkovitejše upravljanje z viri vseh akterjev EU, kar bi pripomoglo k boljšemu izkoristku sinergij. Hkrati bi s tem dosegli tudi večjo prepoznavnost EU, ki je sicer največji donator razvojnega financiranja. Zavzela se je za inkluziven pristop s tem, da se zagotovi ustrezna vloga tudi manjšim državam članicam pri dostopu do financiranja razvojnih projektov.

Ministri so razpravljali tudi o aktivnostih in načinu pomoči državam v tranziciji, kjer se je razprava osredotočila predvsem na Etiopijo in Sudan. Državna sekretarka Leskovar je menila, da si morajo EU in države članice EU prizadevati za celostni pristop k podpori Etiopiji in Sudanu v prehodnem obdobju. Varnostne dejavnosti morajo iti z roko v roki s humanitarnimi in razvojnimi napori za doseganje trajnostnih sprememb na politični, gospodarski in socialni ravni, tako v omenjenih državah kot tudi širše v regiji.

V razpravi o enakosti spolov in izobraževanju v razvojnem sodelovanju je bila rdeča nit enakost spolov in izobraževanje v Afriki. Slovenija se zavzema za krepitev mednarodnih prizadevanj za doseganje enakosti spolov ter meni, da je potrebno pravicam žensk v mednarodnem razvojnem sodelovanju nameniti posebno pozornost. Slovenija na področju izobraževanja v državah v razvoju podpira napore za vključevanje in sodelovanje obeh spolov v procese odločanja.

Iskalnik