Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti na področju priprave programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 v polnem teku

Ker se približuje novo programsko obdobje izvajanja kohezijske politike, so aktivnosti na področju priprave novih programskih dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo v polnem teku.

Srečanje deležnikov za pripravo novih programskih dokumentov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v preteklih mesecih skupaj z resornimi ministrstvi, službami, kohezijskima regijama in predstavniki občin pripravila predlog naložbenih potreb Slovenije za obdobje 2021-2027. Da bodo potrebe ostale znotraj okvirjev  trenutno znane alokacije sredstev za Slovenijo, je potrebno opredeliti prioritete na področju financiranja, hkrati pa tudi dopolniti analize in utemeljitve na ravni posameznega ukrepa.

SVRK v pričakovanju novega programskega obdobja pospešeno izvaja aktivnosti za pripravo novih programskih dokumentov in tako danes v prostorih službe poteka delovno srečanje deležnikov za pripravo novih programskih dokumentov, kjer teče beseda o izvajanju teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 2020 – 2027 in administrativni usposobljenosti.

Iskalnik