Skoči do osrednje vsebine

Akcija inšpektorata RS za okolje in prostor bistveno prispevala k zmanjašanju kršitev na področju poročanja o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi

Ljubljana, 3. oktober 2019. Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2018 prejel seznam 183 pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk prejetih, ki za leto 2017 niso poslala letnega poročila Agenciji RS za okolje. To je bila skoraj tretjina tistih, ki bi do 31. marca 2018 morali na ARSO poslati letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto (2017), v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da je bil v letu 2017 en od 183 kršiteljev v stečajnem postopku, ducat pa jih ni bilo več registriranih v AJPESU. Zoper 169 kršiteljev, pa je inšpektorat uvedel prekrškovni postopek (večinoma so bili izdani opomini, ker so zavezanci nepravilnosti med postopkom odpravili). Podjetje, ki je kršitev ponovilo, pa je dobilo globo v višini 3000 evrov.

 

Razen šestih, so vsi kršitelji dostavili dokazala, da so ARSO predložili zahtevana poročila.

 

Po podatkih ARSO se je zaradi opravljene akcije število kršiteljev bistveno zmanjšalo. Za leto 2018 ni poročalo le 20 upravljavcev nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in vzdrževalcev opreme.

 

Odpadni fluorirani toplogredni plini in odpadne ozonu škodljive snovi so fluorirani toplogredni plini in ozonu škodljive snovi, ki niso namenjene recikliranju in predelavi ter so odpadki iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

 

Obveznost poročanja upravljavca, vzdrževalca in pooblaščenega podjetja v zvezi z uporabo, zajemom in oddajo odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov ali odpadnih ozonu škodljivih snovi zbiralcu odpadkov določa Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh.