Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Poziv trgovcem glede prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnih osebam

  Tržni inšpektorji bomo v začetku šolskega leta izvajali poostren nadzor nad prodajo tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam.

 • Okoriščanje pri sklepanju kreditnih pogodb

  Kljub solidarnosti, ki smo jim priča te dni, se lahko pojavijo tudi "vojni dobičkarji", ki bi želeli izkoristiti nastalo situacijo zaradi poplav in stisko oškodovanih sebi v prid. Z namenom preprečitve dodatnega oškodovanja svetujemo previdnost pri morebitnem pridobivanju finančnih sredstev v primeru sklepanja kreditnih pogodb.

 • Prepoved neupravičenega geografskega blokiranja pri spletnem poslovanju

  Decembra 2018 je začela veljati Uredba (EU) 2018/302, ki se nanaša na prepoved nesorazmernega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu Evropske unije glede na državljanstvo, kraj bivališča ali sedež strank.

 • Pozor, možne prevare pri nakupu na več spletnih straneh!

  S spletnim nakupom na lažni spletni strani ste lahko premoženjsko oškodovani, izpostavljeni pa ste tudi morebitni kraji osebnih podatkov, ki so lahko uporabljeni za druge prevare.

 • Nove številke računov za plačevanje glob, taks, stroškov postopka in kazni Tržnega inšpektorata

  Zaradi preimenovanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport so se 3. julija 2023 spremenile številke prehodnih računov Tržnega inšpektorata za plačilo terjatev, ki so nastale v okviru naših inšpekcijskih postopkov.

 • Delno poročilo o ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah

  V preteklih nadzorih, ki so jih izvajali inšpektorji več inšpekcijskih služb, so bile ugotovljene kršitve različne zakonodaje. Zato je bilo v okviru vladne medresorske delovne skupine za preprečevanje goljufivih praks v agroživilski verigi v začetku tega leta dogovorjeno, da do sedaj vključene inšpekcijske službe z nadzori nad stojnično prodajo s sadjem in zelenjavo nadaljujejo tudi v letu 2023.

 • Vplivneži morajo imeti ustrezno urejeno poslovanje – to bo odslej podvrženo večjemu nadzoru

  V zadnjih letih se je, kot del oglaševalske industrije, močno povečalo trženje preko vplivnežev, nepoznavanje predpisov s tega področja pa lahko hitro privede do uporabe zavajajočih praks. Na ministrstvu zato skupaj s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije temu področju namenjamo več pozornosti. Na ravni Evropske unije pa je v pripravi nova zakonodaja.

 • Nakup rabljenega vozila – nasveti potrošnikom

  Nakup rabljenega vozila je dandanes iz različnih razlogov privlačen za marsikaterega potrošnika. Nakup rabljenega vozila pa je zahtevnejši od nakupa novega, saj ima rabljeno vozilo že svojo zgodovino, katere pa kupci praviloma ne poznajo. V nadaljevanju podajamo nekaj napotkov, kako opraviti nakup rabljenega vozila po 26. januarju 2023, ko se je začel uporabljati nov Zakon o varstvu potrošnikov.

 • Oglaševanje čudežnih zdravil

  V zadnjem času ponovno beležimo večje število prijav, ki se nanašajo na oglaševanje različnih izdelkov, s katerimi naj bi se čudežno pozdravile nekatere bolezni. V teh oglasih, v večini primerov, nastopajo tudi različni zdravniki, ki naj bi močno priporočali uporabo tega zdravila, dejansko pa ti zdravniki sploh ne obstajajo.

 • Črni petek: cenejši nakup ni vedno najbolj varen in varčen nakup

  V petek bodo trgovine ponovno ponujale popuste za svoje blago. Vendar se za mnoge nakup na ta dan ne obrestuje, bodisi ker nakupijo stvari, ki jih ne potrebujejo, niso ustrezne ali ker cena v resnici ni bila tako ugodna. Tržni inšpektorat RS (TIRS), Evropski potrošniški center Slovenija (EPC) in Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zato potrošnike opozarjajo k premišljenim nakupom.

 • Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina

  Na področju sklepanja pogodb o dobavi energije (elektrike in plina) s končnimi odjemalci Agencija za energijo in Tržni inšpektorat v zadnjem času prejemata veliko vprašanj v zvezi z obveznostjo dobaviteljev, da se odzovejo na povpraševanje končnih odjemalcev.

 • Previdnost pri odločitvi za nakup podjetju SECOM d.o.o.

  Na podlagi prejema večjega števila prijav na Tržni inšpektorat in izvedenih inšpekcijskih postopkov, obveščamo javnost o načinu poslovanja podjetja SECOM proizvodnja in marketing Krško d.o.o. iz Krškega.

 • Tržni inšpektorat v poostrenem nadzoru zaloge lesnih goriv ni ugotovil kršitev

  Tržni inšpektorji so zaradi motenj na trgu pri dobavi lesnih goriv (drva, sekanci, peleti) in informacij, da se lesna goriva nahajajo v skladiščih in jih trgovci zaradi špekulativnih namenov ne sprostijo v promet, opravili nadzore razpoložljivosti lesnih goriv v logističnih centrih, pri trgovcih na drobno, proizvajalcih, skladiščih in veleprodajalcih.

 • Nova lokacija Območne enote Celje

  Območna enota Celje od 1. 9. 2022 dalje posluje na novi lokaciji: Kidričeva 24B, Celje.

 • Tržni inšpektorat s poostrenim nadzorom prodaje tobaka in alkohola mladoletnim osebam

  Tržni inšpektorji v teh dneh že izvajajo nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Poleg opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora, imajo tržni inšpektorji možnost, da pri nadzoru prepovedi prodaje tovrstnih izdelkov mladoletnim osebam, sodelujejo z osebo mlajšo od 18 let.

 • Oglaševanje čudežnih zdravil

  V zadnjem času ponovno opažamo povečano oglaševanje različnih izdelkov, ki naj bi čudežno pozdravili različne bolezni. V teh oglasih nastopajo tudi različni zdravniki, ki naj bi močno priporočali uporabo tega zdravila, dejansko pa ti zdravniki sploh ne obstajajo.

 • Tržni inšpektorat sodeluje v projektu “Label Compliance”

  Tržni inšpektorat skupaj z nadzornimi organi iz Avstrije, Nemčije in Bolgarije izvaja projekt nadzora energijskega označevanja hladilnikov in pomivalnih strojev. Projekt je v višini 90% financiran s strani Evropskega sveta za inovacije.

 • Odsvetujemo nakup preko spletne strani https://marketshop-si.com/

  Na Tržnem inšpektoratu smo v zadnjem mesecu prejeli več prijav potrošnikov, ki so preko spletne strani https://marketshop-si.com/ opravili nakup »akumulatorske kosilnice za travo«. Potrošniki so izdelek plačali ob prevzemu pošiljke, vendar pa so po odprtju pošiljke ugotovili, da se izdelek zelo razlikuje od izdelka, predstavljenega na spletni strani, je precej slabše kakovosti oziroma je bolj igrača kot naprava za košnjo trave. Na reklamacije potrošnikov se ponudnik ne odziva.

 • Digitalni bon ´22 – nakup in (pre)prodaja opreme

  Od dne 15. 6. 2022 je možen nakup določene računalniške opreme z digitalnim bonom ´22, ki je upravičencem na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti dodeljen v višini 150 evrov.

 • Nakup rabljenega vozila – nasveti potrošnikom

  Nakup rabljenega vozila je dandanes iz različnih razlogov privlačen za marsikaterega potrošnika. Eni iz principa ne kupijo novega vozila, druge privlači nizka cena, spet tretji želijo točno določen model, četrtim je to drugo, tretje vozilo. Nakup rabljenega vozila pa je zahtevnejši od nakupa novega, saj ima rabljeno vozilo že svojo zgodovino, katere pa kupci praviloma ne poznajo. Zato v nadaljevanju podajamo nekaj napotkov, kako opraviti nakup rabljenega vozila, da ne bo kasneje slabe volje zaradi napačne odločitve.