Skoči do osrednje vsebine

25. november - mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami. Ob tej priložnosti ponovno z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da tovrstno nasilje ostaja razširjeno po svetu in je najbolj pogosta kršitev človekovih pravic današnjega časa. Vsaka tretja ženska je žrtev psihičnega ali spolnega nasilja. Ministrstvo za zunanje zadeve nasprotuje vsem oblikam nasilja nad ženskami in deklicami in se pridružuje letošnji kampanji UNiTE "Pobarvajmo svet oranžno" (Orange the World), ki letos poziva k odločnemu zoperstavljanju posilstvu.
1 / 2

Enakost spolov in krepitev moči žensk sodi med prednostna področja zunanje politike Republike Slovenije, tako na področju človekovih pravic, kakor tudi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V  mednarodnih forumih se Slovenija osredotoča in se zavzema za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in preprečevanja nasilja nad njimi, vključno z odpravo tradicionalnih in škodljivih praks, stereotipov in drugih izvornih dejavnikov nasilja, ki predstavlja najresnejšo oviro za enakovredno sodelovanje  žensk in deklic v vseh družbenih sferah in na vseh ravneh. Za krepitev moči žensk in deklic je izjemnega pomena njihovo izobraževanje, vključno z izobraževanjem za človekove pravice, kakor tudi vključevanje moških in dečkov v aktivnosti za enakopravnost spolov.    

Ob zavedanju, da so spolno in reproduktivno zdravje in pravice ključne za krepitev pravic žensk, se je Slovenija na nedavnem vrhovnem srečanju o prebivalstvu in razvoju v Nairobiju zavezala, da bo s pomočjo Nacionalnega programa za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2020-2025 odpravila nasilje nad ženskami ter da bo do konca leta 2021 sprejela Smernice o enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, s čimer bo na opreativni ravni podkrepila enakost spolov kot presečno prioriteto svojega mednarodnega razvojnega sodelovanja. Zagotavljanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic bo kot nepogrešljiv element doseganja enakosti spolov in krepitve moči žensk eden izmed ključnih ciljev slovenske mednarodne razvojne pomoči na področju enakosti spolov.

Z današnjim dnem se začenja 16-dnevna kampanja OZN UNiTE za odpravo nasilja nad ženskami in deklicami "Pobarvajmo svet oranžno", ki je letos  namenjena odločnemu zoperstavljanju posilstvu ("Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!") in vključuje tudi Generacijo enakosti, kampanjo UN Women ob 25. obletnici Pekinške deklaracije. Namen kampanje je opozoriti na zakoreninjenost posilstva v kompleksni sklop patriarhalnih prepričanj, moči in nadzora, ki še naprej ustvarjajo družbeno okolje, v katerem je spolno nasilje razširjeno in normalizirano. Ministrstvo za zunanje zadeve se ob tej priložnosti pridružuje pozivom za popolno odpravo vseh oblik spolnega nasilja.

Na nujnost odprave permisivne kulture posilstva nas opozarjajo tudi kampanje, kot so #MeToo, #TimesUp, #Niumamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPork in druge, ki so v ospredje postavile vprašanje spolnega nasilja, ki ga ni mogoče utišati ali spregledati.

Mednarodna skupnost obeležuje 25. november kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami od leta 1981 dalje, v spomin na  leta 1960 brutalno umorjene sestre Mirabal, politične aktivistke iz Dominikanske republike.