Skoči do osrednje vsebine

Vložitev zahtevka za znižanje ali vračilo kupnine

Na Tržnem inšpektoratu RS smo v okviru poslovanja podjetja MEBLO INT, proizvodnja izdelkov za spanje, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, ugotovili, da je omenjeno podjetje pri oglaševanju izdelkov, na svoji spletni strani https://meblojogi.si/, uporabilo nepošteno poslovno prakso.

Ugotovljeno je namreč bilo, da družba na svoji spletni strani https://meblojogi.si/ objavlja številna mnenja kupcev, pri čemer pa ne podaja informacij o tem, ali so ocene izdelkov podali potrošniki, ki so izdelek dejansko kupili ali uporabili ter ali podjetje zagotavlja, da so objavljene informacije podali potrošniki, ki so izdelek dejansko uporabili ali kupili in kako to zagotavlja. Hkrati podjetje v okviru izvedenega postopka ni uspelo dokazati, da so objavljena mnenja podali dejanski kupci. Na takšen način je lahko z objavljenimi mnenji kupcev prišlo do oškodovanja potrošnikov, saj so ti sprejeli odločitev o nakupu izdelkov, ki je sicer ne bi.

Kadar torej podjetje objavi mnenja, ki so jih podali potrošniki, z namenom promocije, prodaje ali dobave izdelka potrošnikom, mora potrošnike seznaniti, ali ima vzpostavljene procese ali postopke za zagotovitev, da so objavljene ocene resnično podali potrošniki, ki so izdelke dejansko kupili ali uporabili, ali ne. Če so taki procesi ali postopki vzpostavljeni, pa mora podjetje potrošnikom zagotoviti informacije o tem, kako se preverjanja izvajajo, ter jasne informacije o tem, kako se ocene obdelujejo. Če se podjetje odloči objaviti samo pozitivna mnenja potrošnikov, mora s tem jasno in nedvoumno seznaniti potrošnike.

Potrošniki, ki so bili zaradi zgoraj navedene uporabe nepoštene poslovne prakse podjetja MEBLO INT, d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, oškodovani, lahko na podlagi 55. člena Zakona o varstvu potrošnikov od podjetja zahtevajo znižanje kupnine ali odstopijo od pogodbe in zahtevajo vračilo plačanega zneska. Potrošniki, ki se bodo odločili za uveljavljanje enega od omenjenih zahtevkov, morajo vrniti blago podjetju, in sicer v 14 dneh od uveljavitve zahtevka, podjetje pa jim je dolžno v 14 dneh od prejema zahtevka vrniti plačani znesek ali del kupnine. (Veza: Odločba št. 0610-2939/2024-3 z dne 7. 5. 2024 - pravnomočna z dne 18. 5. 2024).