Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdalo podjetju DARS d.d. okoljevarstveno soglasje

Danes je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdalo nosilcu nameravanega posega DARS d.d. okoljevarstveno soglasje za poseg: Vzdrževalna dela v javno korist cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale – Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob – LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ Sneberje.

Za nameravani poseg je bila izvedena presoja vplivov na okolje na zemljiščih, navedenih v izreku okoljevarstvenega soglasja, iz katere izhaja, da nameravani poseg nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. 

Nosilec nameravanega posega mora z namenom preprečitve, zmanjšanja ali odprave škodljivih vplivov na okolje, pri izvedbi, uporabi oziroma obratovanju in odstranitvi oziroma opustitvi nameravanega posega, poleg zakonsko predpisanih ukrepov, s projektom predvidenih ukrepov, upoštevati tudi naslednje dodatne ukrepe in pogoje, ki so navedeni v omenjenem okoljevarstvenem soglasju.