Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo investitorjem glede rokov za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem

S koncem leta 2024 se izteka rok za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem (»net metering«), zato opozarjamo vse investitorje na predpisane roke in obveznosti, ki jih morajo izpolniti, da bi se lahko vključili v ta sistem. Zaradi izredno povečanega obsega nameravanih investicij v sončne elektrarne namreč pričakujemo podaljšan odzivni čas pri elektrooperaterjih in pri izvajalcih.

Energetski zakon in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije že od leta 2016 določata obračun po tako imenovanem sistemu »net-meteringa«, pri katerem se na letni ravni kompenzira količina električne energije, oddane v omrežje in prevzete iz omrežja. Omenjeni sistem netiranja je sicer učinkovit ukrep za spodbujanje investicij v OVE, a ga Direktiva 2019/944/EU o trgu z električno energijo v prihodnje več ne dopušča. Zato je bilo treba zamejiti obseg odjemalcev s tovrstno samooskrbo tako, da se določi končni rok za vključitev v ta sistem.

Tisti, ki bodo želeli vstopiti v sistem z letnim netiranjem do konca letošnjega leta, morajo izpolniti dva pogoja:

  1. Prvi pogoj je, da je odjemalec elektrooperaterju podal vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023.
  2. Drugi pogoj pa, da ga je elektrooperater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo.

Porast vlog za izdajo soglasja za priključitev ob koncu leta 2023 je bil izjemen, saj je bilo v januarju 2023 vloženih 1.800, v decembru pa kar 14.000 tovrstnih vlog. Elektrooperater vlaga velike napore v to, da bi vloge rešili čimprej in čim hitreje izvedli priklope, vendar lahko realno pričakujemo, da bo prihajalo tudi do zamud. Ravno tako bo zaradi povečanega povpraševanja lahko prihajalo do zamud pri izvajalcih, ki postavljajo naprave za samooskrbo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, elektrooperater in elektrodistributerji, ki delujejo v njegovem imenu, investitorje pozivajo, da čimprej izvedejo vse aktivnosti na svoji strani

Preden se investitor lahko registrira pri elektrooperaterju kot končni odjemalec s samooskrbo, mora namreč imeti soglasje za priključitev za samooskrbo, postavljeno napravo za samooskrbo, sklenjeno pogodbo o samooskrbi z dobaviteljem električne energije in priklopljeno napravo s strani elektrodistributerja. Brez vsega naštetega registracija ne bo možna.