Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje plačilnih storitev v času velikonočnih praznikov

V času velikonočnih praznikov, in sicer v petek, 29. marca 2024, evropski SEPA plačilni sistemi in TARGET ne bodo delovali, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v času velikonočnih praznikov ne bo izvajala

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam,

bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilne naloge z datumom valute od vključno 2. aprila 2024 dalje.

Prilivi iz naslova takojšnjih plačil in Flik spletnih plačil bodo nemoteno potekali tudi v času velikonočnih praznikov in nedelovnih dni.