Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Ministrstva, ki so odgovorna za izvajanje NOO, je pozvala k pospešitvi aktivnosti, vezanih na izpolnjevanje mejnikov in ciljev, ki bi morali biti zaključeni v letu 2023 oziroma morajo biti zaključeni v letu 2024.

Lani je bila uspešno izvedena sprememba NOO, ki jo je Svet Evropske unije potrdil 17. oktobra 2023. Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna do zdaj prejela 841,1 milijona evrov oziroma 31,3 odstotka vseh odobrenih sredstev.

V okviru NOO smo do zdaj uspešno izpolnili 56 mejnikov in ciljev, ki so bili pogoj za izplačilo prvega, drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva in prvega obroka za posojila.

Izpolnjeni mejniki in cilji se kažejo tudi v konkretnih rezultatih na področju reform in naložb. Na naložbenem delu so bila med drugim razpisana sredstva za projekte oskrbe s pitno vodo ter projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Dokončani so bili postopki izbora projektov za vlaganja v nastanitveno turistično ponudbo in projektov obnove objektov kulturne dediščine. Delodajalci so s pomočjo evropskih sredstev za okrevanje in odpornost številnim mladim omogočili zaposlitev za nedoločen čas, zaključena so dela na nekaterih projektih za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Na področju reform sta med drugim v veljavo stopila Zakon o oskrbi z električno energijo in Zakon o spodbujanju investicij, sprejeta sta bila Načrt razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025 in Strategija razvoja kapitalskega trga.

Uspešno so zaključena dela na železniških postajah v Grosupljem in Domžalah, zdaj so se med drugim začela še dela na postajah v Novi Gorici in Ljubljani. Postavljena sta temeljna kamna nove Veterinarske fakultete in Kampusa Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na Vrazovem trgu. Podpisana je tudi pogodba z izvajalcem del za dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Slovenija pa zdaj prehaja v reformno in naložbeno intenzivnejše obdobje načrta.

V letu 2024 je predvideno posredovanje dveh zahtevkov za plačilo iz NOO za mejnike in cilje, katerih rok izvedbe je potekel v letu 2023 oziroma poteče konec junija 2024. Tretji zahtevek za plačilo je predviden pomladi, četrti zahtevek pa jeseni 2024. Ta dva zahtevka naj bi vključevala četrti, peti in šesti obrok nepovratnih sredstev ter drugi in tretji obrok za posojila v okvirni višini 766,3 milijona evrov bruto (od tega 165,2 milijona evrov za posojila). Za mejnike in cilje, ki morajo biti izpolnjeni do konca leta 2024, je verjetnejša predložitev zahtevka za plačilo okvirno v začetku leta 2025, ki bo vključeval sedmi obrok nepovratnih sredstev ter četrti obrok za posojila v okvirni višini 376,7 milijona evrov bruto (od tega 232,5 milijona evrov za posojila).

V okviru aktualnih obrokov, ki bodo predmet prihodnjih treh zahtevkov za plačilo, je treba izpolniti 59 mejnikov in ciljev. Formalno zadovoljivost izpolnitve mejnikov in ciljev oceni Evropska komisija ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo, in sicer najpozneje v dveh mesecih od prejema zahtevka na podlagi dokumentacije, ki jo predloži država članica.

Slovenijo v okviru izvajanja NOO v prihodnjem obdobju čakajo tudi pomembne reforme, ki smo se jim kot država zavezali, in sicer na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, prenove plačnega sistema, trga dela in pokojninska reforma.