Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava tahografov

Poziv prevoznim podjetjem, ki opravljajo mednarodne prevoze, da poskrbijo za pravočasno zamenjavo tahografov

Obvestilo za javnost

Podjetja[i], ki izvajajo mednarodne cestne prevoze, morajo do konca leta zamenjati analogni ali digitalni tahograf  s pametnim tahografom ki ima vgrajene dodatne funkcije – tako imenovani pametni tahografi druge generacije.

Obveznost zamenjave izhaja iz evropskih uredb, zato odpade kakršnakoli verjetnost, da bo prišlo do spremembe predpisanih rokov za obvezno zamenjavo tahografov pri izvajanju mednarodnih prevozov oseb in blaga. Nova različica pametnega tahografa druge generacije, ki ima vgrajene dodatne funkcije, je tako uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/799, kij e bila nazadnje dopolnjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2021/1228, ki se uporablja od 21. avgusta 2023.

Na osnovi 3. člena Uredbe (ES) št 165/2014 je potrebno pri izvajanju mednarodnih prevozov potnikov in blaga zamenjati tahografe in sicer:

  • analogni in digitalni tahograf najkasneje do 31. 12. 2024. Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije od 1. 1. 2025 dalje;
  • pametni tahograf prve generacije najkasneje do 18. 8. 2025. Obvezna uporaba pametnega tahografa druge generacije od 19. 8. 2025 dalje.

Uredbe določajo tudi, da je potrebno v primeru okvare pametnega tahografa obvezno zamenjati tahograf s pametnim tahografom druge generacije, ne glede na to, kakšen prevoz se opravlja s tem vozilom.

Pozivamo prevozna podjetja, ki opravljajo mednarodne prevoze, da poskrbijo za pravočasno zamenjavo tahografov do konca leta 2024.

Zamenjavo tahografa lahko izvedete v pooblaščeni delavnici za tahografe. Kakršnekoli vgradnje tahografov izven pooblaščenih delavnic niso dovoljene (so prepovedane). Pri zamenjavi tahografa vam bo pooblaščena tahografska delavnica izvedla tudi prepis podatkov iz obstoječega tahografa. S tem prepisom podatkov iz tahografa boste imeli urejene tudi evidence o izrabi delovnega časa voznika.

Obenem prav tako opozarjamo, da tuje delavnice nimajo odobritve ministrstva za izvajanje postopkov vgradnje, preverjanja, kontrole in popravila zapisovalne opreme na območju Republike Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo bo v tem letu okrepil nadzor na terenu z namenom, da se zaznajo in odpravijo morebitne kršitve ZDCOPMD, ki iz tega izvirajo: nepooblaščena vgraditev tahografa (39. člen), izvajanje postopkov iz 11. člena ZDCOPMD brez odobritve ministrstva (39.a člen).

 Skladno z navedenim opozarjamo, da z vozili opremljenimi z analognim ali digitalnim tahografom, od 1. januarja 2025 ne bo več mogoče opravljati mednarodnih prevozov oseb ali blaga.

[i] vsaka fizična oseba, pravna oseba, združenje ali skupina oseb brez pravne osebnosti, ki dela za zaslužek ali ne, ali vsak uradni organ, ki ima lahko lastno pravno osebnost ali je odvisen od določenega organa oblasti, ki ima pravno osebnost, ki opravlja prevoz po cesti, bodisi za najem ali plačilo bodisi za svoj račun