Skoči do osrednje vsebine

Drugi informativni dan glede Sklada za inovacije

25. januarja 2024 je na Ekonomski fakulteti v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja potekal informativni dan glede EU Sklada za inovacije.

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je v uvodnem nagovoru pozdravil udeležence in opozoril na investicijsko vrzel za spodbujanje zelenega prehoda v Sloveniji, zato je spodbudil podjetja, naj se prijavijo tudi na razpise Evropske unije (EU), kjer je na voljo ogromno finančnih sredstev. Izpostavil je nujnost in neizogibnost zelenega prehoda ter priložnosti, ki jih ta prinaša za gospodarstvo.

V nadaljevanju so po uvodnih nagovorih prof. dr. Tomaža Turka, dekana Ekonomske fakulteta Univerze v Ljubljani, in Matevža Frangeža, državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, sledile številne koristne in informativne predstavitve. Predstavnika Evropske komisije (angleško DG CLIMA) ter Evropske izvajalske agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (angleško CINEA) sta predstavila vsebino razpisov in postopek izbire projektov za sofinanciranje v okviru Sklada za inovacije, razvijalci projektov pa so imeli po zaključku predstavitve tudi možnost individualnih konzultacij z njima.

Sledile so predstavitve dr. Blaža Likozarja (Kemijski inštitut) glede priložnosti in možnosti na področju vodika v Sloveniji in dveh tujih projektov, ki sta bila uspešna na razpisih za velike projekte v okviru Sklada za inovacije (EAVORLOOP iz Nemčije in KOdeCO Net Zero s Hrvaške). Slavko Kanalec je predstavil obete in načrte za razogljičenje v Slovenski industriji jekla, Žiga Kreuzer, Gregor Tavčar in Andrej Bernard Horvat iz podjetja Pipistrel Vertical Solutions d.o.o pa so predstavili prispevek njihovega podjetja k projektom čistega letalstva.

Nazadnje je potekala še okrogla miza z naslovom Dekarbonizacija, vodik, energetske strategije v Sloveniji in EU. Moderiral jo je Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, sodelovali pa so dr. Blaž Likozar, mag. Stane Merše (Inštitut Jožef Štefan), izred. prof. dr. Matej Švigelj (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Jerneja Sedlar (HSE) in mag. Maja Tomanič-Vidovič (Slovenski podjetniški sklad). Sodelujoči so se strinjali, da je sredstev za zeleni prehod gospodarstva na EU ravni na voljo dovolj, treba je okrepiti prizadevanja za njihovo uspešnejše in pospešeno črpanje – tako na strani države (zmanjšanje birokracije in pohitritev postopkov) kot na ravni podjetij (večja proaktivnost in drznost).

Vse predstavitve bodo na voljo na spletni strani Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja