Skoči do osrednje vsebine

Skoraj 80 milijonov evrov dodatnih sredstev za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo želimo prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in boljši kakovosti zraka, zato obsežno podpiramo gospodinjstva pri zamenjavi starejših kurilnih naprav in naprav na fosilne vire energije.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov do leta 2027 smo tako povečali sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na skoraj 195 milijonov evrov. Z dodatnimi 79,5 milijona evri bomo do konca leta 2026 sofinancirali nakup približno 4800 novih kurilnih naprav na lesno biomaso in 12.600 toplotnih črpalk.

Projekt se financira iz Sklada za podnebne spremembe, katerega namen je sofinanciranje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb; sredstva pa se lahko, zaradi povečanih potreb, porabijo tudi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. S prerazporeditvijo sredstev smo tako vrednost projekta za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi povečali z zdajšnjih 115,35 milijona evrov na 194,8 milijona evrov.

S temi dodatnimi 79,5 milijoni evrov iz Podnebnega sklada preko razpisa Eko sklada subvencioniramo nameščanje približno 4800 novih kurilnih naprav na lesno biomaso in 12.600 toplotnih črpalk. Razpis bo odprt še do konca leta 2026. Lani je bilo za ta razpis na voljo 32,5 milijona evrov in veseli nas, da so bila vsa sredstva porabljena. Če bo treba, bomo za ta ukrep namenili še več sredstev.

Cilj spodbud za zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso in s toplotnimi črpalkami je povečati delež obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavb in povečati njihovo učinkovitost. Gospodinjstvom zamenjava omogoča nižje stroške ogrevanja, manjšo odvisnost od cen energentov na trgu in večjo kakovost bivanja.

Posredni cilj pa je tudi izboljševanje kakovosti zraka v Sloveniji. Z ukrepom spodbujamo rabo boljših kurilnih naprav, ki imajo manj izpustov. Onesnažen zrak slabo vpliva na zdravje ljudi, za občutljive skupine prebivalcev pa je lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti tudi vzrok za zgodnejšo smrt.