Skoči do osrednje vsebine

Regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

V dvorani občine Krško je v torek, 16. januarja 2024, potekal regijski dogodek v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.

Projekt, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI), vodi in financira pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), poteka že osmo leto zapored in je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti prebivalcem z različnimi invalidnostmi predvsem v občinskem urbanem prostoru.  

Projekt občine spodbuja, da svojo infrastrukturo prilagodijo in zagotovijo ustrezno dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. »Veseli nas, da je projekt širše prepoznan, vedno več ljudi ga jemlje za svojega. Ne gre zgolj samo za uresničevanje zakonodaje, ampak predvsem za izboljšanje kakovosti življenja ljudi,« je povedal Vojmir Drašler z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Izpostavil je, da se je projektu od leta 2016 do danes pridružilo že 75 slovenskih občin z več kot 1,4 milijona prebivalcev, v sodelujočih občinah pa so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (na primer pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov, parkiranih mest, javnih stavb, postaj in postajališč in drugo).

Mag. Roman Rener, vodja projekta na GI-ju je povedal, da zajeti podatki, služijo za izdelavo spletne in tiskane karte dostopnosti, za izdelavo akcijskih načrtov za odpravo ovir ter za navigacijo v prostoru. »Izvedli smo standardizacijo podatkov za štiri ranljive skupine: gibalno ovirane osebe, slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe ter starejše,« je pojasnil Rener. Strokovna sodelavka GI-ja, Marina Lovrić, je dodala, da je nabor podatkov, ki ga na terenu izvajajo invalidi sami, postal popolnoma digitaliziran. Aljoša Škaper, zajemalec podatkov na invalidskem vozičku, pa je izpostavil pomembnost pregledovalnika za uporabnike: »Načrtovanje poti je za invalide bistvenega pomena, že pred odhodom od doma moramo preveriti dostopnost objektov, parkirišč, poti, javnih sanitarij …«

Janez Kerin, župan mestne občine Krško, ki je gostila regijski dogodek, je poudaril, da si prizadevajo za občinsko infrastrukturo, ki bo prijazna do vseh občank in občanov: »V minulih letih smo prilagodili številne pločnike, vgradili dvigala, prilagodili prevozna sredstva in sprejeli številne druge ukrepe.« Da se je stanje glede dostopnosti v celotni posavski regiji močno izboljšalo, je potrdil tudi Mirko Sintič iz Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja: »Na invalidskem vozičku sem že 44 let, spremembe na bolje so očitne. Za občino Krško lahko rečem, da je resnično dostopna, vsi novi projekti upoštevajo vidik dostopnosti. Kar se tiče obstoječih ovir; nanje opozarjamo, občina pa se vedno potrudi, da jih čim prej odpravi.«

Na dogodku so spregovorili tudi o spletni dostopnosti. Sabina Janičijević iz sektorja za dostopnost na Založbi Beletrina je poudarila, da splet omogoča dostop do ključnih informacij, zato je nujno, da so mobilne aplikacije in spletna mesta urejena v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin.

Z zagotavljanjem ustrezne dostopnosti in vključenosti oseb z ovirami občine spoštujejo zaveze o dostopnosti in osebni mobilnosti  Konvencije OZN o pravicah invalidov in EU Strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030, Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve ter Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Cilj projekta je priključiti vseh 212 slovenskih občin. Vsi podatki o dostopnosti infrastrukture so uporabnikom na voljo brezplačno na spletni strani Dostopnost prostora.