Skoči do osrednje vsebine

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Eko sklad j.s. s sredstvi Sklada za podnebne spremembe sofinancirata Podnebni program Mreže za prostor.

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudili slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

23. januar 2024 – Podnebne spremembe urejanje prostora in potrebe prebivalcev

30. januar 2024 – Načrtovanje za trajnostno mobilnost

6. februar 2024 – Načrtovanje zelenih površin in javnega prostora

13. februar 2024 – Načrtovanje za upravljanje voda

Podrobnosti programa usposabljanja so navedene na spletni strani Podnebno načrtovanje.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne ne glede na način sodelovanja.