Skoči do osrednje vsebine

Vložitev zahtevka za znižanje ali vračilo kupnine

Na Tržnem inšpektoratu RS smo v okviru poslovanja podjetja ProBis Solar d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, ugotovil, da je omenjeno podjetje pri oglaševanju izdelkov Solar Regulator tehnologije uporabilo nepošteno poslovno prakso.

Podjetje ProBis Solar d. o. o. je uporabilo nepošteno poslovno prakso, in sicer s tem, ko je:

- v reklamnem letaku »ProBis Solar - ProBis Pergola – ProBis Air« navajalo "Ni potrebno dovoljenje ali soglasje! Ustvarili smo Solar Regulator, tehnologijo, ki vsebuje proizvedeno energijo za vašim števcem, kjer elektro podjetje nima v lasti omrežja in vam omogoča neomejeno proizvodnjo lastne električne energije. Zato ni treba iskati dovoljenja za medomrežno povezovanje in / ali dovoljenj, ki se nanašajo na drage solarne sisteme, vezane na omrežje. ProBis Solar je sistem izven omrežja, ki ima prednosti elektro omrežja. Tradicionalni sončni sistemi imajo vgrajene stroške, dovoljenja, inšpekcijski pregledi …" in

- na "facebook profilu" navajalo "izklop uporabnikov iz omrežja elektro distributerjev" ter "Hibridno sončno-veterna elektrarna z baterijami brez soglasja".

Ugotovljeno je namreč bilo, da navedbe glede obveznosti pridobitve soglasja oziroma dovoljenja Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo d. o. o. niso točne in takšna poslovna praksa v zvezi z oglaševanjem prednosti hibridnih solarnih sistemov zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potrošnika glede obveznosti pridobitve soglasja oziroma dovoljenja Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo d. o. o., ter povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel. S takšnim načinom poslovanja je lahko prišlo do oškodovanja potrošnikov, saj so ti sprejeli odločitev o nakupu izdelkov Solar Regulator tehnologije, ki je sicer ne bi.

Potrošniki, ki so bili zaradi zgoraj navedene uporabe nepoštene poslovne prakse podjetja ProBis Solar d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, oškodovani, lahko na podlagi 55. člena Zakona o varstvu potrošnikov od podjetja zahtevajo znižanje kupnine ali odstopijo od pogodbe in zahtevajo vračilo plačanega zneska. Potrošniki, ki se bodo odločili za uveljavljanje enega od omenjenih zahtevkov, morajo vrniti blago podjetju, in sicer v 14 dneh od uveljavitve zahtevka, podjetje pa jim je dolžno v 14 dneh od prejema zahtevka vrniti plačani znesek ali del kupnine. (Veza: Odločba št. 7100-1146/2023-3 z dne 7. 9. 2023 - pravnomočna z dne 3. 10. 2023).