Skoči do osrednje vsebine

Javna predstavitev predloga Podnebnega zakona: »Cilj je, da pripravimo dober zakon, zakon vseh.«

Potekala je javna predstavitev predloga Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do leta 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje.

Javne predstavitve so se udeležili številni deležniki iz vrst državne in lokalne uprave, gospodarstva, raziskovalnih organizacij in nevladnega sektorja.

Udeležence javne predstavitve je v uvodu nagovoril minister Bojan Kumer. Poudaril je dejstvo, da se podnebje tiče vseh nas ter da posledice podnebnih sprememb postajajo vse bolj jasne in boleče. Pozval je, da moramo pri reševanju te krize in v misiji podnebne nevtralnosti sodelovati vsi: »Cilj je, da skupaj pripravimo dober zakon, zakon vseh, ki bo našo družbo usmeril v podnebno nevtralnost ter jo hkrati naredil manj ranljivo in bolj podnebno odporno.« Obenem je povzel ostale zakone, ki so jih na Ministrstvu pripravili in sprejeli za pospešitev razogljičenja tako na področju energetike kot prometa, med drugim Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZPCP) ter Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG). Podnebni zakon bo vse dosedanje delo povezal v učinkovito celoto, zato si na ministrstvu prizadevajo, da bo v začetku leta obravnavan na Vladi in sprejet nekje v sredini prihodnjega leta.

Osnutek Predloga zakona je predstavil Andrej Gnezda, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za podnebne politike. Med udeleženci javne predstavitve je bilo na predlog Podnebnega zakona slišati tako pohvale kot konstruktivne kritike in pripombe. Obenem so se strinjali, da bi bilo treba določene zakonske rešitve še izboljšati. Predvsem na področju ciljev so izrazili željo po večji ambicioznosti države na področju letnice razogljičenja.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vodi celoten proces priprave Podnebnega zakona vključujoče, z namenom upoštevati mnenja čim več deležnikov. Poleg današnje predstavitve predloga so lani septembra izvedli javno posvetovanje glede okvirjev in kazala Podnebnega zakona, letos tri delavnice po celotni Sloveniji in navsezadnje medresorski posvet. Podnebni zakon je v javni obravnavi še do 15. novembra 2023.