Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo vinogradnikom o obvezi prijave letnega pridelka

Vinogradnike in vinarje obveščamo, da so dolžni prijaviti letni pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno rabo. Celoten pridelek so v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni prijaviti vsi, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo.

Prijavo pridelka se izvede na upravni enoti najpozneje do 20. novembra 2023.

Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti (zadrugi), ni treba prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet oziroma zadruga. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka.

Vsi, ki prijavljajo pridelek in še niso prijavili zalog za letošnje leto, morajo hkrati s prijavo pridelka prijaviti tudi zaloge vina, ki so jih imeli v kleti 31. julija 2023. Rok za prijavo zalog vina je bil do 7. septembra 2023.