Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna do sedaj prejela 281 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, do 20. oktobra 2023 pa je bilo končnim prejemnikom iz državnega proračuna za že izvedene projektne aktivnosti izplačanih 265,4 milijona evrov.

Drugi zahtevek za plačilo, ki se nanaša na drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok za posojila, je bil Evropski komisiji (EK) posredovan 15. septembra 2023 in je v zadnji fazi usklajevanja. Končna višina drugega zahtevka za plačilo je ocenjena v višini 614,4 milijona evrov bruto. Upoštevaje že prejeto predplačilo bo neto znesek nižji, višina le tega pa bo odvisna od metodologije, ki jo bo za obračun uporabila EK.

V skladu s spremenjenim NOO oziroma Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (CID) je treba izpolniti 205 mejnikov in ciljev. Od teh je po oceni pristojnih ministrstev izpolnjenih izpolnjenih 67, in sicer 12 v okviru prvega zahtevka za plačilo (pozitivno ocenila tudi EK) in 44 v okviru drugega zahtevka za plačilo (v ocenjevanju na EK), ki ga sestavljajo drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Prav tako je po oceni ministrstev izpolnjenih 11 mejnikov oziroma ciljev v okviru četrtega in petega obroka nepovratnih sredstev ter drugega obroka povratnih sredstev. Formalno zadovoljivost izpolnitve mejnikov in ciljev oceni EK ob obravnavi posameznega zahtevka za plačilo.

Letos mora biti v skladu s spremenjenim NOO izpolnjenih 20 mejnikov in ciljev v okviru 4. in 5. obroka nepovratnih sredstev ter 2. in 3. obroka za posojila. Po oceni odgovornih ministrstev je izpolnjenih skupaj 11 mejnikov, in sicer vseh 8 mejnikov z rokom izvedbe do 30. junija 2023 ter trije mejniki z rokom izvedbe do 31. decembra 2023.

Vlada je z namenom, da se zagotovi maksimalno koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, pristojna ministrstva ter druge pristojne organe pozvala k pospešeni in prednostni obravnavi postopkov, povezanih z izvajanjem NOO.