Skoči do osrednje vsebine

Svet Evropske unije odobril spremembo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost

Svet Evropske unije v sestavi ministrov za finance je danes odobril spremembo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Obnovljeni načrt, ki po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU, je vreden 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil. Skupna vrednost evropskih sredstev za izvedbo Načrta za okrevanje in odpornost tako znaša 2,68 milijarde evrov.

Ministri za finance držav članic so danes odobrili pozitivno oceno predloga spremembe Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki jo je 29. septembra 2023 podala Evropska komisija (EK).

Vlada Republike Slovenije je 14. julija 2023 začela formalni dialog z EK za spremembo slovenskega NOO, ki je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. V predlogu spremembe načrta je vlada naslovila:

  • dodatna evropska sredstva za doseganje ciljev načrta REPowerEU (122 milijonov evrov, od tega 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita),
  • zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (Slovenija je zaradi boljše razvitosti upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev),
  • dodatna posojila Mehanizma za okrevanje in odpornost in
  • druge objektivne okoliščine (visoka inflacija in motnje v dobavni verigi zaradi vojne v Ukrajini).

Z aktivnostmi, predvidenih v novem poglavju REPowerEU, bo Slovenija prispevala k ciljem načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda. Okrepila bo elektrodistribucijsko omrežje ter povečala energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva. Poenostavile bo tudi pravila za sončne in vetrne naprave ter povečale zmogljivost obnovljive energije v sistemih daljinskega ogrevanja in spodbudile javni in zasebni promet brez emisij.

Za naložbe, ki so bile zaradi znižanja razpoložljivih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost izločene iz NOO oziroma finančno prilagojene ter so pomembne za okrevanje in odpornost države, si bo vlada prizadevala zagotoviti druge vire.

V okviru naložbe NOO za zmanjševanje poplavne ogroženosti in zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče je po spremembi NOO na voljo 265 milijonov evrov (45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov posojil). Od navedenega zneska je za zmanjševanje protipoplavne ogroženosti skupaj na voljo 240 milijonov evrov (20 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov evrov posojil).

Po novem je predvideno koriščenje do 1,07 milijarde evrov posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost. Naložbe, ki jih bo Slovenija financirala z dodatnimi posojili, vključujejo povečanje dveh naložb prvotne različice NOO in tri nove naložbe. Za financiranje z dodatnimi posojili je med drugim predvidena nadgradnja ljubljanske in novogoriške železniške postaje ter železniških odsekov Brezovica-Preserje-Borovnica in Bled-Jezero-Bohinjska Bistrica. Z dodatnimi posojili bodo financirane tudi naložbe v trajnostno obnovo stavb.

S povečanjem nepovratnih sredstev iz naslova REPowerEU in posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost Slovenija še krepi prizadevanja za zeleni prehod. V zasledovanje podnebnih ciljev bo usmerjenih 48,9 odstotka vseh razpoložljivih sredstev v okviru NOO.

Slovenija je do zdaj prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, od tega 50 milijonov evrov za prvi obrok in 231 milijonov evrov predplačila. V obravnavi na EK je tudi drugi zahtevek za plačilo, ki vsebuje drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Bruto vrednost drugega zahtevka za plačilo, ki ga je vlada EK posredovala pretekli mesec, znaša 614 milijonov evrov. Neto znesek bo nižji, saj bo EK pri izplačilu upoštevala sorazmerni delež že prejetega predujma nepovratnih sredstev. Potrditev spremembe NOO s strani Sveta Evropske unije Sloveniji omogoča, da zaprosi za 24 milijonov evrov predujma sredstev REPowerEU.

Na spletnemu mestu noo.gov.si, kjer so zbrane tudi informacije o procesu priprave in usklajevanja spremembe NOO, bomo še v tem mesecu posodobili vsebine in objavili nabor gradiv, povezanih s spremembo NOO, tudi povzetek spremembe.