Skoči do osrednje vsebine

Minister Kumer po zasedanju Meddržavne komisije NEK: NEK obratovala odgovorno, varno in zanesljivo

Danes je potekalo 17. zasedanje Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK), njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Slovensko delegacijo je vodil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, hrvaško pa Davor Filipović, minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj.

Meddržavna komisija se je najprej seznanila s poslovanjem NEK. Predsedujoči komisiji in letošnji gostitelj dogodka, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, je pohvalil poročilo uprave NEK: »Menimo, da je NEK obratovala odgovorno, varno in zanesljivo ter dosegla odlične delovne, varnostne in ekonomske rezultate. S tem je bistveno pripomogla k blažitvi energetske krize in blaginji državljanov Slovenije in Hrvaške ter blaženju podnebnih sprememb. NEK je izvedla vse potrebne aktivnosti za dolgoročno obratovanje vključno s pridobitvijo novega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje do leta 2043.«

Minister Kumer si je z delegacijama ogledal tudi suho skladišče za izrabljeno gorivo znotraj NEK: »Na ta projekt smo lahko zelo ponosni, ker je to edini novi jedrski objekt, zgrajen v samostojni Sloveniji, in to v zelo kratkem času. Suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo bo bistvenega pomena za podaljšanje življenjske dobe NEK in povečanje jedrske varnosti. S tem krepimo tudi izkušnje v jedrski stroki.«

Meddržavna komisija se je seznanila s poročilom Koordinacijskega odbora glede prevzema nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov s strani Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) in Fonda NEK. Ugotavlja, da so se pripravljalne aktivnosti za prevzem obratovalnega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) iz NEK pričele izvajati, vendar predaja za nobeno stran ne bo izvedena v obsegu in rokih (do konca leta 2025), kot jih definira državna pogodba. Razlog je zamuda pri izgradnji odlagališča v Vrbini pri Krškem in dolgoročnega skladišča Čerkezovac na Hrvaškem, ki ne bosta realizirana do leta 2025. Meddržavna komisija zato nalaga Fondu NEK in ARAO, da čim prej pričneta z gradnjo dolgoročnega skladišča Čerkezovac in odlagališča NSRAO Vrbina ter najkasneje v začetku leta 2028 začneta s prevzemom NSRAO iz NEK.

Meddržavna komisija prav tako nalaga NEK, da nadaljuje z izvajanjem vseh aktivnosti in po potrebi sproži nove aktivnosti, ki so potrebne in možne za zagotovitev zadostnih kapacitet za skladiščenje NSRAO, s ciljem premostitve začetka prevzemanja NSRAO z leta 2023 do začetka leta 2028.

Meddržavna komisija se je seznanila tudi s poročiloma o stanju zbranih sredstev v slovenskem in hrvaškem skladu za razgradnjo NEK na dan 31. december 2022.

Naslednjo sejo Meddržavne komisije bo sklicala hrvaška stran v prvi polovici leta 2024.