Skoči do osrednje vsebine

Zaključena izveda posebnih talnih označb za motoriste

Direkcija za infrastrukturo je na osnovi pozitivnih vplivov pilotnega projekta označitve posebnih talnih označb za motoriste pristopila k izvedbi dodatnih posebnih talnih označb za motoriste.

Direkcija za infrastrukturo je v mesecu septembu zaključila z izvedbo posebnih talnih označb za motoriste v krivinah na regionalni cesti R1-210, odsek 1105 Zgornje Jezersko–Spodnje Jezersko, in sicer v km 2,800, km 4,340, km 7,810 in km 10,085 ter na regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas–Trbovlje v km 7,725, km 9,020, km 9,380 in v km 10,745.

Cilj posebnih talnih označb za izboljšanje prometne varnosti motoristov je izvedba optimalne linije vožnje voznikov enoslednih vozil skozi krivine, ki posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti ter hrupa. Z zagotavljanjem optimalne linije se voznikom enoslednih vozil onemogoči poseganje na nasprotno smerno vozišče. Pri izvedbi posebnih talnih označb je treba upoštevati širino obstoječega vozišča v krivini, prometno tehnične lastnosti ceste pred obravnavano krivino, velikost krivine in psihologije vožnje voznikov enoslednih vozil.

V obravnavanih krivinah se izvedeta dva različna tipa posebnih označb za motoriste, in sicer v obliki elipse različnih velikosti in v obliki črt širine 12 cm pod kotom 30°, katerih dolžina je odvisna od optimalne linije vožnje skozi krivino. Oba tipa posebnih označb se izvedeta samo na eni strani smernega vozišča. Same označbe zaradi svoje oblike in širine ne vplivajo na drsnost in zmanjšanje prometne varnosti ostalih vozil.