Skoči do osrednje vsebine

Pripojitev družbe SODO k družbi ELES

Odločitev Vlade RS o pripojitvi družbe SODO, distribucijski operater z električno energijo, k družbi ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Vlada je odločila, da se družba SODO, distribucijski operater z električno energijo, pripoji družbi ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Vlada se, kot edini družbenik družbe ELES v postopku pripojitve družbe SODO k družbi ELES, odpoveduje:

  • uporabi določb 582. in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah o poročilu poslovodstva o pripojitvi in reviziji pripojitve v skladu s šestim odstavkom 599. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1;
  • uporabi določb prvega odstavka 621. člena ZGD-1 o pregledu združitve po nadzornem svetu;
  • uporabi določb prvega in drugega odstavka 586. člena ZGD 1 v skladu s šestim odstavkom 599. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1;
  • pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za pripojitev ali uveljavljanju njegove ničnosti v skladu s tretjo alinejo 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1.