Skoči do osrednje vsebine

Začetek prehodnega obdobja v okviru mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah

1. oktobra 2023 se začenja prehodno obdobje v okviru Mehanizma Evropske unije (EU) za ogljično prilagoditev na mejah (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), ki je prelomno orodje za določanje poštene cene emisij ogljika med proizvodnjo ogljično intenzivnega blaga, ki vstopa v EU, in za spodbujanje čistejše industrijske proizvodnje v državah, ki niso članice EU.

Podlaga za izvajanje tega mehanizma je Uredba (EU) 2023/956 o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah.

CBAM se bo sprva uporabljal za uvoz določenega blaga in izbranih proizvodov nižje v proizvodni verigi, katerih proizvodnja je ogljično intenzivna in pri kateri obstaja največje tveganje selitve virov CO2. Ti sektorji so: cement, železo in jeklo, aluminij, gnojila, elektrika in vodik. Cilj prehodnega obdobja je služiti kot pilotno in učno obdobje za vse zainteresirane strani (uvoznike, proizvajalce in nacionalne pristojne organe) ter zbrati koristne informacije o vgrajenih emisijah za izboljšanje metodologije v obdobju polne uveljavitve CBAM.

Postopno uvajanje CBAM v daljšem časovnem obdobju bo omogočilo tudi predvidljiv in sorazmeren prehod za podjetja iz EU in zunaj EU ter za javne organe. V tem obdobju bodo morali uvozniki blaga v okviru novih pravil poročati samo o emisijah toplogrednih plinov, ki so del njihovega uvoza (neposredne in posredne emisije), brez kakršnih koli finančnih plačil ali prilagoditev. Uvozniki CBAM blaga bodo morali o uvoženem blagu v preteklem trimesečju prvič poročati do 31. januarja 2024.

Obveznosti poročanja in informacije, ki se zahtevajo od uvoznikov blaga CBAM v EU, ter začasna metodologija za izračun vgrajenih emisij, sproščenih med proizvodnim postopkom blaga CBAM, ki se bodo uporabljale med prehodnim obdobjem, so bile dodatno določene v izvedbeni uredbi, ki jo je Komisija sprejela 17. avgusta 2023.

Sporočamo tudi, da bo Evropska komisija med 15. septembrom in 5. oktobrom 2023 organizirala šest spletnih seminarjev, ki pokrivajo splošne značilnosti CBAM ter posebnosti vsakega sektorja (železo in jeklo, aluminij, cement, gnojila, elektrika in vodik). Zainteresirane deležnike vabimo, da se registrirajo in sodelujejo na spletnih seminarjih, kjer bodo imeli možnost postavljati vprašanja, ki bodo odgovorjena v živo. Več informacij o prehodnem obdobju CBAM, zakonodajnih podlagah ter spletnih seminarjih (vključno z registracijo) je dostopnih tukaj.

Republika Slovenija še ni imenovala nacionalnega pristojnega organa CBAM, zato bomo to informacijo delili naknadno.