Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela odločitev glede koriščenja posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost

Vlada je potrdila okvirni seznam področij za najem dodatnih posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Sloveniji je v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago 3,2 milijarde evrov posojil. Ob potrditvi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) julija 2021 je Slovenija Evropski komisiji za izvedbo različnih naložb priglasila 705 milijonov evrov posojil. Če bo Evropska komisija odobrila vsa dodatno zaprošena posojila, bo za izvedbo naložb NOO na voljo do največ 1,3 milijarde evrov posojil.

 Vlada bo zaprosila za dodatna posojila za sledeča področja:

  • "Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče",
  • "Trajnostna prenova stavb",
  • "Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture".

Vlada je pooblastila Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, da do 31. avgusta 2023 Evropski komisiji posreduje prošnjo za odobritev dodatnih posojil. Zaradi izrednih okoliščin bo Slovenija v skladu z dogovorom z Evropsko komisijo v prošnji navedla najvišji možni znesek in okvirni seznam področij, ki bi jih financirala s posojili. V prihodnjih mesecih bo z Evropsko komisijo neformalno uskladila vsebino predlaganih področij in pripravila dopolnjen NOO z dodatnimi reformami ter mejniki in cilji, ki so pogoj za koriščenje teh sredstev.

Končni znesek posojil, ki bo potrjen do konca letošnjega leta, bo lahko nižji od zaprošenega.