Skoči do osrednje vsebine

Ob odtekanju nevarnih snovi v okolje kličite 112

Občinam smo poslali dodatno obvestilo o kontaktni številki, kamor lahko prebivalci pokličejo ob uhajanju nevarnih snovi v okolje.

V kolikor prebivalci opazijo uhajanje oziroma odtekanje kakšnih snovi v okolje, naj o tem kar najhitreje obvestijo center za obveščanje na številki 112, saj bodo na podlagi tega vse pristojne službe poskrbele za izvedbo ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. S tem se bodo zagotavljali osnovnih pogoji za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.