Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo skupaj z Mestno občino Celje v sanacijo degradiranega območja

24. maja 2023 je Evropska komisija na Sodišče Evropske unije vložila tožbo v zadevi C-318/23 zaradi nesprejema vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe C-140/14. Tožba je bila Republiki Sloveniji vročena 30. maja 2023.

6. junija 2023 je bila simbolična otvoritev gradbenih del na parceli 115/1 k. o. Teharje in s tem se je dejansko začel fizičen del zadnje faze sanacije. Trenutno dela potekajo skladno s terminskim planom, ki ga je pripravil izvajalec del. Izvajalec in naročnik (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) projekt nadzorujeta preko izbranega nadzornika in napredek projekta spremljata na tedenskih koordinacijah.

Prav tako je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v javno obravnavo podalo predlog Odredbe o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi in Odlok o določitvi degradiranega okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na območju Mestne občine Celje. Oba predloga sta v javni obravnavi do 18. avgusta 2023.

Na podlagi obeh predlogov bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, skupaj z Mestno občino Celje, aktivno pristopilo k sanaciji območja Mestne občine Celje na območjih, ki po okoljskih standardih sodijo v degradirano območje. Zaradi kompleksnosti problematike bo sanacija potekala postopoma, začenši z najbolj onesnaženimi območji (Stara Cinkarna).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zelo uspešno izvaja sanacijo otroških igrišč na območju Mestne občine Celje, ki je v zaključni fazi (od skupaj enajstih smo jih uspešno sanirali osem, sanacije treh vrtcev pa bomo izvedli v obdobju 2023-2024).