Skoči do osrednje vsebine

Nove številke računov za plačevanje stroškov postopkov, glob, kazni in taks Inšpektorata za šolstvo

Zaradi reorganizacije Inšpektorata RS za šolstvo in šport (IRSŠŠ) v Inšpektorat RS za šolstvo (IRSŠol) in v Inšpektorat RS za šport (IRSŠpo), so se dne 12. julija 2023 spremenile številke prehodnih računov za plačilo terjatev, ki so nastale v okviru inšpekcijskih postopkov.

Pri plačilu obveznosti, ki jih je izrekel Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo (IRSŠol) oziroma Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ) in se nanašajo na plačilo glob, kazni, stroškov postopka in  taks za področje šolske inšpekcije prosimo, da plačilo terjatev izvedete na nove številke podračunov, in sicer za:

  • globe: račun številka SI56 0110-0845-0186-364 (številka starega računa: SI56 0110-0845-0051-728),
  • sodne takse, stroške prekrškovnega postopka in odvzeto premoženjsko korist: račun številka SI56 0110-0845-0186-461 (številka starega računa: SI56 0110-0845-0051-631),
  • stroške upravnega postopka in kazni za kršitev postopka: račun številka SI56 0110-0845-0186-558 (številka starega računa: SI56 0110-0845-0176-373).

Račun za plačilo upravnih taks ostaja nespremenjen (SI 56 0110-0100-0315-637).

Spremenjena je tudi šifra proračunskega uporabnika, nova šifra: 33529 (stara šifra: 33332).

Primer spremenjene reference za plačilo stroškov upravnega postopka: SI11 33529-7120052-... (stara: SI11 33332-7120052-...)