Skoči do osrednje vsebine

Sprememba reference za plačilo upravne takse

Z dnem uveljavitve rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (to je 19. junij 2023) se je spremenila referenca za plačilo upravnih taks za vloge in odločbe iz pristojnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Upravno takso se plača na podračun javnofinančnih prihodkov, naziv: Upravne takse – državne, številka računa: 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25704-7111002-354XXX23.