Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pozdravljamo angažiranost Mladih za podnebno pravičnost in drugih sorodnih organizacij ob vladni obravnavi Osnutka posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), saj gre tudi za njihovo prihodnost.

Vsi si želimo doseganja čim bolj ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030, za kar si prizadevamo tudi na našem ministrstvu.

Ob tem bi poudarili, da gre pri današnji seji vlade za prvi osnutek posodobitve NEPN, ki vsebuje posodobitve strokovnih podlag in posodobitve usmeritev in ciljev NEPN, ne pa tudi osnutka posodobitve politik in ukrepov in ne prejudicira končne posodobitve NEPN. Do konca meseca bomo na ministrstvu sprejemali predloge ukrepov drugih ministrstev ter na podlagi prejetih pripomb javnosti in strokovnih podlag do jeseni pripravili predlog ciljev, politik in ukrepov posodobljenega NEPN za pripravo okoljskega poročila.

Poudariti velja, da gre za kompleksen proces in zapletene vsebine, ki se dotikajo vseh sektorjev in številnih deležnikov, zato je iskanje širokega družbenega konsenza zahteven proces.

Jeseni 2023 je predvideno posvetovanje s sosednjimi državami in do konca leta prejem priporočil Evropske komisije. Posodobitev strokovnih podlag bo zaključena v začetku leta 2024. Spomladi tega leta bo zaključena celovita presoja vplivov na okolje, opravljeno bo tudi ponovno posvetovanje z javnostjo. Na podlagi teh aktivnosti in upoštevajoč predloge iz sprotnega posvetovanja z ministrstvi se bo osnutek posodobitve NEPN ustrezno spreminjal, dopolnjeval in nadgrajeval. Posodobljeni NEPN bo Vlada Republike Slovenije sprejela in predložila Evropski komisiji, skladno z Uredbo (EU) 2018/1999, do 30. junija 2024.