Skoči do osrednje vsebine

Trajnostna gradnja in krožno gospodarstvo na Nizozemskem

Delegacija Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Ministrstva za javno upravo je bila te dni na delovnem obisku na Nizozemskem, kjer si je ogledala dobre prakse na področju trajnostne gradnje in krožnega javnega naročanja.

Namen obiska je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks s področja krožne gradnje ter prenove stavb, ki bi jih bilo smotrno pospešeno uvajati tudi v Sloveniji. Državni sekretar Ministrstva za javno upravo Urban Kodrič in državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl sta se srečala tudi z nizozemsko državno sekretarko za okolje Viviane Heijnen ter s predstavniki ministrstva za infrastrukturo in upravljanje voda.

Načrtovanje, investicije in izvedba projektov krožne gradnje je kompleksen proces in zato predstavlja velik izziv tudi za javno upravo. Pomembna pri tem je krepitev krožnega javnega naročanja, ki lahko predstavlja močan vzvod, s katerim se oblikujejo tržne spodbude in spodbuja razvoj okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev. Nizozemska je na tem področju med vodilnimi na svetu, zato si je slovenska delegacija ogledala njihove primere dobrih praks ter se srečala z odločevalci in strokovnjaki s področja gradnje in prenove stavb ter krožnega javnega naročanja. Gradbeni sektor in stavbe imajo v svoji življenjski dobi velik vpliv na okolje, ki pa ga je mogoče s sodobnimi znanji in pristopi bistveno zmanjšati. Prehod v krožno gospodarstvo in družbo predstavlja enega najpomembnejših pristopov k razogljičenju in zmanjšanju okoljskih pritiskov.

Srečanje različnih odločevalcev in strokovnjakov je odlična priložnost za izmenjavo in pridobivanje novih izkušenj glede procesa krožnega javnega naročanja od zasnove do izvedbe projekta krožne stavbe, ki vključuje tudi pomembne vidike odločanja investitorja, zagotavljanja sredstev, izvedbe naročila, spremljanja izvajanja projekta, umeščanja v prostor (mestna četrt, sodelovanje s skupnostjo, povezovanje z aktivnostmi ožjega prostora okolice) ter spremljanja okoljskih učinkov.

Uroš Vajgl in Urban Kodrič sta se nizozemskim kolegom zahvalila za predstavitev njihovih projektov, še posebej krožnega javnega naročanja, ter izrazila pripravljenost za sodelovanje v prihodnjih skupnih projektih na področju trajnostne gradnje in okoljskih projektov.