Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer se je danes v Luksemburgu udeležil rednega zasedanja Sveta Evropske unije za okolje.

Ministri so razpravljali o prenovi predloga uredbe o krepitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila, katere glavni namen je dati industriji proizvodnje težkih vozil jasen signal za zmanjšanje emisij. Brez nadaljnjih ukrepov namreč ta sektor ne bo zadostno prispeval k podnebni nevtralnosti do leta 2050 ter k zmanjšanju energetske odvisnosti Evropske unije (EU). Minister Kumer je poudaril, da Slovenija pozdravlja predlog, ta pa mora upoštevati vidik konkurenčnosti gospodarstva EU, zato še posebej pozdravljamo ambicijo EU, da postane vodilna pri naložbah v inovacije na področju brezemisijskih tehnologij v tem sektorju. 

Ministri so opravili tudi prvo izmenjavo mnenj o Predlogu direktive EU o kakovosti zunanjega zraka, ki je bil objavljen z namenom nadaljnjega izboljšanja kakovosti zraka in uskladitvi standardov kakovosti zraka v EU s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Predlog združuje standarde kakovosti zraka za različna onesnaževala in določa nove mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi. Prinaša mehanizem rednega pregledovanja za zagotovitev, da najnovejša znanstvena dognanja o kakovosti zraka usmerjajo prihodnje odločitve. Minister Kumer se je strinjal, da je predlog pomemben z vidika zdravja ljudi in poudaril, da se zaradi izvajanja sedanje zakonodaje o virih emisij in o kakovosti zraka v Sloveniji kakovost zraka že izboljšuje. Pozdravil je tudi nadaljnja ambiciozna prizadevanja za doseganje mejnih vrednosti, ki morajo biti realne in dosegljive. V tem kontekstu je izpostavil, da je treba upoštevati nacionalne geografske in meteorološke specifike. Slovenija že izvaja nekatere ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, kot je zamenjava starih kurilnih naprav. Naš skupni cilj je čistejši zrak, ki bo dobro vplival na zdravje in okolje ter upošteval gospodarske zahteve po napredku in razvoju. 

V času kosila so ministri razpravljali o pripravah na 28. zasedanje okvirne Konvencije Združenih narodov (ZN) o spremembi podnebja (COP28) ter usmeritvah za koordiniran pristop EU na poti do zasedanja v decembru. Slovenija letos v biroju COP28 predstavlja vzhodnoevropsko skupino držav, kjer vodi pogovore znotraj skupine glede gostiteljstva COP29, ki bo predvidoma v Vzhodni Evropi. Kot je dejal minister Kumer, si bo Slovenija še naprej prizadevala, da navkljub političnim izzivom te skupine čimprej dosežemo dogovor.

V okviru točk razno je minister Kumer podprl pobudo glede krepitve politik za prilagajanje na podnebne spremembe in vključevanje vidikov prilagajanja v vseh sektorskih politikah, še posebej v luči čedalje pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in njihovih posledic. Ob robu zasedanja je minister opravil več bilateralnih pogovorov, med drugim tudi z avstrijsko ministrico za okolje, podnebje, transport in energijo Leonore Gewessler.