Skoči do osrednje vsebine

Zaključek zasedanj pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja

V Bonnu se je v četrtek, 15. junija 2023, zaključilo 58. zasedanje dveh pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC):

Pomožnega delovnega telesa za izvajanje (Subsidiary Body for Implementation – SBI) in Pomožnega delovnega telesa za znanstveno in tehnološko svetovanje (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA), ki je služilo kot priprava na 28. Konferenco pogodbenic UNFCCC (COP28), ki bo potekala decembra letos v Združenih arabskih emiratih. 

Na zasedanju so pogodbenice dosegle napredek na nekaterih ključnih področjih mednarodnih podnebnih pogajanj. V okviru globalnega pregleda stanja izvajanja Pariškega sporazuma (Global stocktake) je potekal tretji in zadnji tehnični dialog, s čimer proces prehaja v politično fazo, ki se bo zaključila na COP28.

Pogodbenice so dosegle dogovor glede strukturnih elementov odločitve glede globalnega cilja za prilagajanje, ki bo sprejeta na COP28, kar je postavilo okvir za učinkovito določanje tega cilja. Glede vzpostavitve novih virov financiranja in novega sklada za izgube in škode so se odvili konstruktivni in vsebinski pogovori, ki so omogočili zbližanje stališč pogodbenic in s tem utri pot k doseganju dogovora na COP28. Potekal je šesti in zadnji tehnični dialog o novem kolektivnem kvantificiranem finančnem cilju, kjer so pogodbenice predstavile svoja pričakovanja in izmenjale poglede glede elementov ter operacionalizacije novega finančnega cilja po letu 2025.

Glede Delovnega programa za pravičen prehod so se pogodbenice dogovorile, da bodo delo nadaljevale na delavnici v organizaciji sekretariata, ki bo potekala pred COP28. Delavnica bo namenjena opredelitvi nadaljnjega dela na podlagi predložitev pogodbenic in sinteznega poročila, ki izhaja iz njih. Evropska unija žal ni bila uspešna pri uvrstitvi točke glede Delovnega programa za blaženje na dnevni red zasedanj, kar je do določene mere ustavilo napredek na okrepitvi izvajanja mednarodnih zavez za blaženje podnebnih sprememb.

Evropska unija je v zaključni intervenciji na plenarnem zasedanju poudarila potrebo po večji ambicioznosti na področju blaženja podnebnih sprememb, pozdravila prepoznanje dela Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), poudarila pomen podnebnih financ, tudi zasebnih, za implementacijo Pariškega sporazuma. Prav tako je pozvala prihajajoče predsedstvo COP28 k spoštovanju človekovih pravic in zagotavljanju varne in pomembne vključenosti nevladnih deležnikov v UNFCCC procese.