Skoči do osrednje vsebine

Potrjevanje izpisa odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na dan 30. junij 2023

Med 3. in 7. julijem 2023 bomo proračunskim uporabnikom posredovali po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2023« (obrazec).

Na obrazcu je treba preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. junij 2023,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 14. julija 2023. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti UJP.