Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in jo posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna prejela 281 milijonov evrov iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (mehanizem), končnim prejemnikom pa je bilo iz državnega proračuna za že izvedene projektne aktivnost izplačanih skoraj 206 milijonov evrov.

Časovnica pošiljanja in sestava drugega zahtevka za plačilo evropskih sredstev mehanizma bosta odvisna od uspešnosti doseganja mejnikov na drugem in tretjem obroku za nepovratna sredstva ter na prvemu obroku za posojila. Prav tako bo na proces pošiljanja zahtevka vplivala prilagoditev NOO, ki predvideva zamik nekaterih mejnikov in ciljev v kasnejše obroke ter prilagoditev ukrepov zaradi znižanja razpoložljivosti nepovratnih sredstev.

Po obstoječem Izvedbenem sklepu Sveta EU o odobritvi ocene NOO iz julija 2021 mora država za izplačilo drugega obroka doseči 27 mejnikov in ciljev. Po oceni odgovornih ministrstev je izpolnjenih 20, od tega mejnik »Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi« velja za pogojno izpolnjenega, 6 pa jih je predmet predloga prilagoditve NOO na način podaljšanja roka za izvedbo oziroma izločitve.

V okviru tretjega obroka nepovratnih sredstev mora država izpolniti 24 mejnikov in ciljev. Po oceni odgovornih ministrstev je izpolnjenih 16 mejnikov, od teh mejnik »Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov« velja za pogojno izpolnjenega, 6 pa jih je predmet predloga prilagoditve NOO na način podaljšanja roka za izvedbo oziroma izločitve.

Na prvem obroku za povratna sredstva je po oceni odgovornih ministrstev izpolnjenih 7 od 9 mejnikov, od tega je mejnik »Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja« predmet predloga prilagoditve NOO na način podaljšanja roka izvedbe in s tem zamik v kasnejši obrok.

Zadovoljivost doseganja mejnikov in ciljev, ki sestavljajo posamezen obrok, bo ocenila Evropska komisija, ko bo Slovenija predložila zahtevek za plačilo.

Končna sestava obrokov in s tem drugega zahtevka za plačilo iz mehanizma bo znana po uskladitvi predloga prilagoditve NOO z Evropsko komisijo.