Skoči do osrednje vsebine

Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja – priprava na COP28

Začetek zasedanj pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja – priprava na COP28

Začetek zasedanj pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja

Bonn

Med 5. in 15. junijem v nemškem Bonnu poteka 58. zasedanje dveh pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC): Pomožnega delovnega telesa za izvajanje (Subsidiary Body for Implementation – SBI) in Pomožnega delovnega telesa za znanstveno in tehnološko svetovanje (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA). 

Seje pomožnih delovnih teles potekajo z namenom začetka izvajanja in uresničevanja mandatov, dogovorjenih v okviru 27. Konference pogodbenic UNFCCC (Conference of Parties – COP), ki je potekala novembra lani v Egiptu, ter kot priprava na COP28, ki bo potekal decembra letos v Združenih arabskih emiratih. Zasedanje je temelj za pogajanja in odločitve za COP28, zlasti glede blaženja, prilagajanja na podnebne spremembe, izgub in škod, podnebnega financiranja ter globalnega pregleda stanja izvajanja Pariškega sporazuma.

V uvodnem govoru je izvršni sekretar UNFCCC Simon Stiell pozval vse države, naj prioretizirajo skupno dobro, saj na ta način uresničujejo nacionalne interese. »Nobeno življenje ni nepomembno«, znanost pa ne razsoja o odgovornosti posameznikov in držav, temveč kaže na nujnost odziva, ki je potreben za podnebno vzdržno prihodnost. Zato moramo okrepiti mednarodno sodelovanje in skupaj zagotoviti implementacijo Pariškega sporazuma.

Že pred uradnim začetkom sej pomožnih delovnih teles je na podlagi mandata iz COP27 v Bonnu v okviru Delovnega programa za blaženje (Mitigation Work Programme – MWP) potekal prvi MWP dialog na temo pospeševanja pravičnega energetskega prehoda. Na dan začetka konference je potekal tudi prvi dogodek za identifikacijo finančnih tokov za implementacijo zavez za blaženje podnebnih sprememb.

V Bonnu se bo nadaljeval proces določitve Globalnega cilja za prilagajanje, potekala bo tudi delavnica o spodbujanju vključevanja prilagajanja v podnebne politike. Nadaljevala se bo obravnava točk, ki so neposredno povezane s sredstvi za izvajanje in podporo, finančnimi sredstvi ter krepitvijo zmogljivosti. Ob robu zasedanj pomožnih delovnih teles bo organiziran tudi Šesti tehnični ekspertni dialog o novem kolektivnem kvantificiranem finančnem cilju.

Letos bo na COP28 zaključen prvi t. i. globalni pregled stanja izvajanja Pariškega sporazuma (Global Stocktake – GST). V Bonnu se tako zaključuje proces zbiranja informacij in priprave na GST, prav tako bo potekal tretji in zadnji tehnični dialog. Na COP28 bo na osnovi ugotovitev tehničnega dela GST potekala obravnava rezultatov in sprejetje političnih priporočil.

Evropska unija in njene države članice, med njimi Slovenija, si bomo prizadevali za doseganje čim večjega in enakomernega napredka na področjih blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Zavzemali se bomo, da bodo rezultati prvega GST čim bolj ambiciozni in konkretni ter bodo vključevali mejnike in merila kot del načrta, ki nas usmerja k doseganju dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma. EU in njene države članice si bodo še naprej prizadevale  za povečevanje mednarodnega podnebnega financiranja, skladno z mednarodnimi finančnimi cilji.