Skoči do osrednje vsebine

Od polnoči nižja cena kurilnega olja, cene dizelskega goriva in bencina ostajajo nespremenjene

Nove cene že vključujejo danes sprejeto odločitev vlade, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,443 evra/liter), za kurilno olje (0,133 evra/liter) in za neosvinčeni bencin (0,412 evra/liter).

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo tako od jutri, 25. aprila 2023 do vključno ponedeljka 8. maja 2023, znašale 1,416 evra za liter bencina, 1,441 evra za liter dizelskega goriva in 1,022 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina NMB-95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,416 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 70,8 evra. Če ne bi regulirali cen NMB-95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB-95 bilo potrebno odšteti okoli 1,513 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 75,65 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB-95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,441 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 72,05 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,549 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 77,45 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,4 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,022 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1022 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,177 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1177 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 155 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.