Skoči do osrednje vsebine

Odprt je 3. razpis za male projekte v okviru Sklada za inovacije

30. marca 2023 se je odprl 3. razpis za male projekte v okviru Sklada za inovacije. V okviru tega razpisa je na voljo 100 milijonov evrov v obliki nepovratnih sredstev, in sicer za projekte, ki imajo kapitalske izdatke med 2,5 in 7,5 milijona evrov.

Za sredstva se lahko potegujejo inovativni projekti s področij obnovljivih virov energije, razogljičenja elektro-intenzivnih industrij, shranjevanja energije ter zajema, shrambe in uporabe ogljika. Tehnologije v okviru prijavljenih projektov morajo biti dovolj zrele in imeti potencial za doseganje bistvenega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v primerjavi s tehnologijami, ki so trenutno na voljo na trgu. Iz Sklada za inovacije se lahko sofinancira do 60 odstotkov kapitalskih izdatkov v okviru posameznega projekta.

Več informacij o razpisu je dostopnih na spletni strani Evropske komisije (v angleščini). Potencialne prijavitelje projektov obveščamo, da se lahko za več informacij o tem razpisu obrnejo na slovensko nacionalno kontaktno točko za Sklad za inovacije oz. na:

Ana Klemen
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 478 7614
e-naslov: ana.klemen@gov.si

Evropska komisija bo za zainteresirane prijavitelje projektov 20. aprila 2023 organizirala informativni dan. Prijave se zbirajo na spletni strani Evropske komisije (v angleščini). 4. julija 2023 bo potekala tudi delavnica na temo priprave prijavnic na razpise v okviru Sklada za inovacije, več informacij sledi.