Skoči do osrednje vsebine

Od polnoči nižje cene dizelskega goriva in kurilnega olja, cene bencina nespremenjene

Od jutri nekoliko spremenjene maloprodajne cene naftnih derivatov.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 28. marca 2023, do vključno torka 11. aprila 2023, znašale 1,374 evra za liter bencina, 1,449 evra za liter dizelskega goriva in 1,043 evra za liter kurilnega olja.

Za liter bencina (NMB 95) bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa tudi v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,374 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 68,7 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,461 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 73,05 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,35 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,449 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 72,45 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,536 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 76,8 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 4,35 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,043 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1,043 evrov (brez prevoza). Če  ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,192evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1192 evrov, kar pomeni, da pri 1000- litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 149 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.