Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je danes seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki jo je pripravil Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (URSOO).

NOO je nacionalni program reform in naložb, ki se financirajo s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (mehanizem). Slovenija bo lahko do konca leta 2026 koristila 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev mehanizma. Za izvedbo ukrepov načrta je iz tega naslova predvideno tudi koriščenje 705 milijonov evrov posojil. Sredstva bo pridobila v več obrokih. Plačila obrokov so pogojena z doseganjem mejnikov in ciljev na ukrepih.

Zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev (12 mejnikov) v vrednosti 57 milijonov evrov bruto (50 milijonov evrov neto z upoštevanjem sorazmernega dela prejetega predplačila) je v ocenjevanju na Evropski komisiji (EK).

Pošiljanje drugega zahtevek za plačilo in njegova sestava bosta odvisni od uspešnosti doseganja mejnikov/ciljev na drugem in tretjem obroku za nepovratna sredstva ter na prvemu obroku za posojila. Prav tako bo na proces pošiljanja zahtevka vplivala prilagoditev NOO, s katero bo vlada naslovila nižjo alokacijo nepovratnih sredstev zaradi boljše razvitosti v letu 2021 (286 milijonov evrov manj kot načrtovano), cilje načrta REPowerEU za zmanjšanje energetske odvisnosti od ruskih energentov in objektivne okoliščine (npr. inflacija). Prilagoditev načrta bo lahko pomenila tudi prilagoditev nekaterih mejnikov in ciljev ter s tem sestavo obrokov.

URSOO na podlagi podatkov odgovornih ministrstev beleži sledeče doseganje mejnikov in ciljev na obrokih:

  • prvi obrok za nepovratna sredstva - izpolnjenih 12 od 12,
  • drugi obrok za nepovratna sredstva - izpolnjenih 17 od 27 (napredek za dva od zadnjega poročanja),
  • tretji obrok za nepovratna sredstva - 12 od 24,
  • prvi obrok povratnih sredstev - 3 od 9.

Vlada je URSOO naložila, da najkasneje do 16. marca 2023 pripravi in z ministrstvi uskladi predlog izhodišč za prilagoditev načrta, vključno z znižanjem sredstev in dodatnim poglavjem. Ta bodo osnova za usklajevanje z EK in drugimi deležniki. Skladno z okvirno časovnico je pošiljanje predloga prilagoditve načrta v formalno obravnavo na EK predvideno za letošnji april.