Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki jo je pripravil Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost na podlagi poročil ministrstev in vladnih služb.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, ki se financirajo s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (mehanizem).

Slovenija naj bi evropska sredstva za izvajanje NOO pridobila v 10 obrokih za nepovratna sredstva in 6 obrokih za posojila. Plačila obrokov so pogojena z doseganjem mejnikov in ciljev, ki so dogovorjeni z Evropsko unijo v Izvedbenem sklepu Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo.

Prvi zahtevek za plačilo nepovratnih sredstev v vrednosti 57 milijonov evrov bruto je Slovenija Evropski komisiji (EK) posredovala 20. oktobra 2022. Zahtevek je v procesu obravnave.

Časovnica pošiljanja drugega zahtevek za plačilo in njegova sestava bosta odvisni od uspešnosti doseganja mejnikov/ciljev na drugem in tretjem obroku za nepovratna sredstva ter na prvem obroku za posojila. Prav tako bo na proces pošiljanja zahtevka vplivala prilagoditev NOO, s katero bo vlada naslovila  nižjo alokacijo nepovratnih sredstev (po podatkih EK iz junija 2022 bo Slovenija zaradi boljše razvitosti v letu 2021 upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, kot načrtovano), objektivne okoliščine (inflacija) in cilje načrta REPowerEU za zmanjšanje energetske odvisnosti od ruskih energentov. Prilagoditev ukrepov NOO, ki jo bo morala država uskladiti z EK, bo lahko pomenila tudi prilagoditev nekaterih mejnikov in ciljev ter s tem sestavo obrokov.