Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti potrjena na seji vlade

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji potrdila novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV). Osrednja novost noveliranega zakona je vzpostavitev mehanizma, ki bo po prednostnem vrstnem redu upravičencem omogočal brezplačno izposojo osnovne računalniške opreme.

Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti omogoča zmanjšanje digitalnega razkoraka in povečanje digitalne vključenosti za vse državljane. Ciljne skupine ne bodo več določene vnaprej, temveč na podlagi kazalnikov, ki upoštevajo aktualne družbene razmere. Spremenjen načrt spodbujanja digitalne vključenosti omogoča natančnejše predvidevanje potreb, razpoložljivosti in ciljno usmerjenost ukrepov. Novela vključuje mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Do te bodo po prednostnem vrstnem redu upravičeni državljani, ki osnovno računalniško opremo najbolj potrebujejo.

Z novelo želi vlada zagotoviti varstvo temeljnih ustavno varovanih pravic in zmanjšati oziroma izničiti potencialno diskriminatornost. To smo v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti (sprejetem marca 2022) zaznali tako v novi sestavi Službe vlade za digitalno preobrazbo kot tudi Varuh človekovih pravic, Zagovornik načela enakosti in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Vlada bo predlagane spremembe zakona poslala v nadaljnjo obravnavo in sprejetje v Državni zbor Republike Slovenije po skrajšanem postopku.