Skoči do osrednje vsebine

Sprejet svetovni dogovor za okrepljeno varstvo narave

  • Ministrstvo za okolje in prostor
V Montrealu se je z zaključnim plenarnim zasedanjem končalo zasedanje konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti.
Potek zasedanja pred polno dvorano udeležencev

Potek zasedanja pred polno dvorano udeležencev | Avtor: Ministry of the Environment and Spatial Planning

V zgodnjih jutranjih urah je bil v Montrealu dosežen dogovor o potrditvi Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost. Kompromisni dogovor vsebuje veliko ključnih elementov, za katere se je zavzemala večina držav, pa tudi povečano finančno pomoč državam v razvoju, brez katere ni bilo pričakovati podpore s strani držav v razvoju.

Med ključnimi cilji dogovor določa zavarovanje vsaj 30 odstotkov kopenskih in 30 odstotkov morskih površin na svetovni ravni, še posebej tistih, ki so posebej pomembni za biotsko raznovrstnost, in obnovo vsaj 30 odstotkov degradiranih kopenskih, celinskih vodnih ter obalnih in morskih ekosistemov do leta 2030. V skladu z dogovorom bo treba zagotoviti nujne ukrepe za zaustavitev izumrtja ogroženih vrst ter zmanjšati in ublažiti vplive invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, med drugim tudi z zmanjšanjem vnosa za vsaj 50 odstotkov do leta 2030.

Določeno je tudi zmanjšanje negativnih vplivov onesnaževanja iz vseh virov do leta 2030 na ravni, ki ni škodljiva za biotsko raznovrstnost, vključno z zmanjšanjem tveganja zaradi pesticidov ter prizadevanjem za odpravo onesnaževanja s plastiko. V povezavi s krizo podnebnih sprememb je predvideno iskanje močnejših pozitivnih sinergij z biotsko raznovrstnostjo tudi z uporabo na naravi temelječih rešitev. Za izvajanje dogovora je predvideno povečanje finančnih sredstev iz vseh virov, tako javnih kot tudi zasebnih, z mobilizacijo vsaj 200 milijard ameriških dolarjev na leto do leta 2030.

Glede mednarodne finančne pomoči državam v razvoju dogovor predvideva povečanje te na 20 milijard ameriških dolarjev letno do leta 2025 in 30 milijard letno povečanje do leta 2030. V ta namen je v naslednjem letu predvidena ustanovitev novega sklada v okviru Svetovnega sklada za okolje (angleško Global Environment Facility - GEF). Izvedba dogovora je podprta z dobrim okvirom za spremljanje in poročanje ter bo potekala z izvajanjem nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za varstvo biotske raznovrstnosti ter rednih pregledov napredka do 2030.