Skoči do osrednje vsebine

Razpis študijskih pomoči strokovnim delavcem v izobraževalnih ustanovah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nedavno objavilo razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev. Na »Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2022/2023« se lahko prijavite do vključno 5. januarja 2023.

Na razpis za subvencioniranje šolnin, ki je bil 2. decembra objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS (št. 151/2022), lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so zaposleni v:

  • vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • višjih strokovnih šolah,
  • organizacijah za izobraževanje odraslih,
  • dijaških domovih,
  • javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Višina razpisa je 222.000 evrov, subvencija za posameznega prejemnika pa znaša 50 odstotkov šolnine za študijski program, v katerega je ta vpisan. Če je izbrani kandidat sredstva za financiranje šolnine študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje od pravne osebe že prejel, se delež subvencije lahko zmanjša. Rok za prijavo na razpis je 5. januar 2023.

Vsebino okrožnice o razpisu, ki jo je ministrstvo šolam in zavodom poslalo 7. decembra 2022, najdete v priloženem dokumentu, besedilo razpisa, obrazec za prijavo in vzorec za pogodbo pa na spletni strani ministrstva na povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-studijskih-pomoci-za-subvencioniranje-solnin-za-nadaljnje-izobrazevanje-strokovnih-delavcev-v-studijskem-letu-2022-23/.