Skoči do osrednje vsebine

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic pozivamo k njihovemu polnemu spoštovanju za vse ljudi

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
10. decembra vsako leto praznujemo svetovni dan človekovih pravic, dan, ko je bila leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija Organizacije združenih narodov (OZN) o človekovih pravicah, ki predstavlja temelj vseh nadaljnjih mednarodnopravnih dokumentov s področja varstva človekovih pravic. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom: ''Dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse''.

Človekove pravice so bile tudi v letošnjem letu pomembna prednostna vsebina delovanja Ministrstva za zunanje zadeve. Dosegli smo pomembne mednarodne mejnike na področju povezovanja vprašanj življenjskega okolja s človekovimi pravicami in na področju prizadevanj za boljše varstvo človekovih pravic starejših na globalni ravni. Slovenska diplomacija je delovala tudi v bran človekovih pravic žensk in v podporo njihovemu polnemu vključevanju v politične, varnostne, ekonomske, razvojne in druge procese na vseh ravneh.

Splošna deklaracija človekovih pravic v svoji preambuli poudarja, da ''priznanje prirojenega dostojanstva ter enakih in neodtujljivih pravic vseh članov človeške družine pomeni temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu''. Človekove pravice so univerzalne, nedeljive in enake za vse, zato ob svetovnem dnevu človekovih pravic pozivamo k njihovemu polnemu spoštovanju.

Splošna deklaracija človekovih pravic še naprej predstavlja ideal, standard in cilj na področju človekovih pravic. Slovenija bo vedno podpirala varstvo in spoštovanje človekovih pravic po svetu, odpravo kršitev le-teh, boj proti nekaznovanosti za kršitve človekovih pravic in boj za zagotovitev odgovornosti za te kršitve. Slovenija  tudi kandidira za članstvo v Svetu OZN za človekove pravice, ki je osrednji medvladni organ za to področje v okviru OZN, za obdobje 2026–2028.