Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Referata za migracije

Zaradi izredno povečanega števila vlog s področja tujcev je izvajanje nalog v Referatu za migracije zelo oteženo, zaradi česar posledično prihaja do dolgotrajnejših postopkov in zaostankov pri izdaji dovoljenj.

Skladno z 2. točko 22. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) je vodstvo Upravne enote Maribor, v smislu reorganizacije, sprejelo sledeče ukrepe na področju Referata za migracije:

  • v vložišču Referata za migracije bomo okenca ločili glede na opravila, in sicer okence za oddajo vlog, okence za podajanje informacij o postopku ter okence za dopolnitve vlog in vročitve izkaznic,
  • vloge za prijavo prebivališča (začasnega ali stalnega) se oddajajo izključno na Oddelku za javni red (soba 27) ter Oddelku za upravne zadeve prometa (soba 33),
  • za zaostanke pri reševanju že vloženih vlog (cca 13.500 vlog) bomo uvedli triažo ter posebne delovne ekipe uradnikov zadolžili, da bodo vloge reševali po vrstnem redu (datumu prejema),
  • v prihodnjih štirih mesecih bodo posamične informacije glede konkretnih postopkov podajale uradne osebe, dosegljive le ob četrtkih med 8. in 15. uro, ostale informacije pa vam bodo še vedno na razpolago vsak delovni dan, in sicer na telefonski številki 02 2208 402, v času uradnih ur,
  • vprašanja o statusu vloge pošiljajte zgolj na uradni naslov Upravne enote Maribor: ue.maribor@gov.si.

Ker se uslužbenci Referata za migracije v zadnjem času srečujejo tako s pisnimi kot tudi z ustnimi grožnjami vlagateljev, vas hkrati obveščamo, da ima vodstvo Upravne enote Maribor ničelno toleranco do kakršnegakoli verbalnega ali psihičnega nasilja in bo, v primeru neprimernega obnašanja strank do uslužbencev, tudi primerno postopalo.

 Na spletnih straneh lahko najdete več informacij iz delovnega področja tujcev:

  1. splošne informacije za tujce (tudi obrazci vlog in seznam prilog v tujih jezikih),
  2. obrazce prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje s seznamom prilog.

Vljudno prosimo za potrpljenje in razumevanje.