Skoči do osrednje vsebine

93. zasedanje šestčlanskega Biroja Barcelonske Konvencije

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Zasedanje BIRO Barcelonske konvencije je potekalo v Solunu v Grčiji. Biroju in Barcelonski konvenciji predseduje Turčija, ki je prevzela dvoletno predsedovanje na zadnjem zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije (COP22), decembra 2021 v Antaliji v Turčiji. Biro držav pogodbenic je pomembno telo izmed vodstvenih teles, ki usmerja program in vsebinsko delovanje ter spodbuja učinkovito izvajanje Barcelonske konvencije.

Na zasedanju so sklenili, da bo na pobudo Turčije in njihovo finančno investicijo ustanovljen nov strokovni Regionalni akcijski center (RAC) za podnebne spremembe za Sredozemlje s sedežem v Ankari v Turčiji, predvidoma že v letu 2023. Center se ustanavlja zaradi nujnosti hitrega in učinkovitega ukrepanja za izboljšanje stanja in omilitve učinkov klimatskih sprememb v Sredozemlju.

Temeljno vsakoletno srečanje in zasedanje uradnih imenovanih predstavnikov držav pogodbenic Barcelonske konvencije (angleško MAP Focal points) bo potekalo v septembru 2023 v Istanbulu v Turčiji, kjer se bo obravnavalo vsebine dokumentov za sprejem na Triindvajseto zasedanje pogodbenic Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja (Barcelonska konvencija) s protokoli (COP23).

Ena od pomembnih vsebin bo nadaljevanje prizadevanj za omejitev dušikovih (NOx) izpustov z ladij v okolje v celotnem Sredozemlju. Tako je nujno zelo intenzivno vršiti prizadevanja in izvajati določila s pravno veljavnega dokumenta sprejetega na COP22 o rednem odstranjevanju, zmanjševanju in preprečevanju odpadkov v morje, predvsem plastičnih odpadkov in mikroplastike. Države pogodbenice Barcelonske konvencije bodo morale leta 2023 oddati poročilo o izvajanju in implementaciji Regionalnega načrta o odpadkih v morju in poročati o izvedenih ukrepih.

Pobuda in prvi sestanek je bil začetek novembra 2022 v Albaniji, proti koncu leta 2023 pa je predviden sprejem sporazuma za države Jadranskega morja o skupnem enotnem delovanju in izvajanju intervencij v primeru velikih nesreč na morju z negativnimi vplivi v okolje. Predvidena je tudi izdelava temeljnega skupnega načrta za reševanje vplivov v okolje v primeru nesreč in ukrepov za preprečevanje nastanka nesreč. Aktivnosti vodi REMPEC center Barcelonske konvencije s sedežem na Malti.

Velik pomen ima tudi udeležba predstavnikov za okolje posameznih držav pogodbenic Barcelonske konvencije na zasedanju svetovne Mednarodne morske organizacije (IMO) - 79. MEPC, kjer se bo med drugim razglasilo uveljavitev omejitve žveplovih izpustov z ladij v morsko okolje celotnega Sredozemlja na podlagi sprejetja te vsebine na COP22 (dec 2021) Barcelonske konvencije, kar je prvi tovrsten pomemben dosežek na svetu za varstvo morskega okolja.

Na Biroju se je uradno potrdil datum izvedbe naslednjega COP23 v Sloveniji, ki bo potekal na slovenski obali od 4. do 8. decembra 2023.

Biro poziva države članice, da čim prej podpišejo in ratificirajo vseh sedem protokolov Barcelonske konvencije.